• Nieuwsbrief

Waar staat FinFactor na 2023?

Bij het begin van het nieuwe jaar kijken we samen met U nog even achterom. Ook in 2023 kon FinFactor opnieuw groeien, dankzij het vertrouwen van onze bestaande en nieuwe klanten! Hieronder vindt u de kerncijfers.

Auteur

Steve Eduwaere

1. ORGANISATIE 

FinFactor kende weer een mooi jaar! In de loop van 2023 groeide het personeelsbestand verder uit. In februari mochten we Steve Van Haelst verwelkomen, hij vervoegde het team van de backoffice. In november kwam Koen Maes het FinFactor team vervoegen als Senior Portfolio Manager.

Aantal medewerkers van FinFactor

2. VERMOGEN ONDER BEHEER 

Ook in 2023 slaagden we erin het beheerd vermogen te laten stijgen met 96 mio € tot 613 mio €. Een mooie stijging van 18.6%!

Assets onder management van FinFactor

3. AANTAL MANDATEN VERMOGENSBEHEER EN BELEGGINGSADVIES 

Het voorbije jaar mocht FinFactor 78 nieuwe families als klant verwelkomen wat het aantal op 518 beheerde portefeuilles brengt.

Aantal mandaten

4. ACTIVITEIT 

Adviserend beheer is nog steeds ons kernmetier maar het aantal discretionaire mandaten neemt snel toe. Ook op de institutionele markt begint FinFactor naam en faam te maken.

Verdeling mandaten