Maatschappen

De maatschap is een vaak aangewende structuur bij vermogens- en successieplanning. Via de maatschap kunnen schenkers immers vermogen overdragen aan begiftigden (en dus vrijwaren van erfbelasting) met behoud van de gewenste controle. 

Ook dit vermogen dient optimaal aan het werk gezet te worden.  Heeft u behoefte aan een uitkering of wenst u het kapitaal optimaal te laten aangroeien?  Met FinFactor legt u het beheer van uw vermogen in de handen van experts, rekening houdend met uw persoonlijke wensen en doelen.  Bovendien ondersteunen we je met de administratieve zaken.