Beleggingsstrategie

Hoe zetten we onze filosofie om bij beleggingen, zowel bij discretionair als adviserend beheer? Er is een belangrijk verschil in de analyse van beleggingsinstrumenten en de opbouw en structuur van een portefeuille. De analyse van beleggingsinstrumenten (aandelen, obligaties, (gemengde) fondsen en ETF’s) is gebaseerd op de analyse van Factoren.

Hoe worden onze beleggingsportefeuilles opgebouwd?

  • Actief beheerde fondsen en ETF’s hebben een Core-Satellite benadering
  • Individuele aandelen hebben een Bottom-up benadering met brede spreiding over de verschillende sectoren

Analyse van de beleggingsinstrumenten en activa is gebaseerd op analyse van factoren. 

Data domineren bij beleggingen. Wij selecteren en structureren relevante data op een consistente wijze (= kwantitatieve analyse). Wij vergelijken dit op vaste tijdstippen. Deze data-analyse is de basis van alles. De uitkomsten bediscussiëren we met het team. Zowel de expertise als de ervaring zijn een controle (= kwalitatieve analyse).

Het totale beleggingsproces is een combinatie van een doorgedreven digitalisering, cijfermatige parameters, wetenschappelijk onderbouwde formules, aangevuld en gecorrigeerd door expertise en ervaring.

De factoren voorzichtigheid-veiligheid-stabiliteit en gezond verstand spelen een grote rol. Hierdoor vermijden we hypes, modegrillen. Het vormt één van onze toegevoegde waarden.

Samenstelling van de beleggingsportefeuille = Core-Satellite benadering

Met de kern van de portefeuille spelen we in op de factoren: zekerheid en voorzichtigheid. De kern-selectie wijkt niet of niet teveel af van de markt. Wel proberen we met doordachte keuzes beter te doen. De samenstelling van de kern zorgt voor een grote graad van voorspelbaarheid. 
De selectie van de satellieten heeft als doel een hoger rendement te halen. ‘Wat zijn de trends van de toekomst’: zo kunnen we accenten leggen naar:

  • regio’s
  • investeringsthema’s: vb. klimaat & milieu, disruptieve technologieën zoals artificiële intelligentie
  • aard van de aandelen: vb. waarde versus groei

FinFactor is er van overtuigd dat een robuuste structuur van de portefeuille gebaseerd is op een uitgekiende selectie van performante beleggingsinstrumenten die de grootste waarde creëren. Door een selectie op basis van strikte criteria, gecombineerd met de kennis en ervaring van het team, is het mogelijk een consistent, mooi bovengemiddeld rendement te halen.

Het feit dat wij ondernemers zijn (en geen bankiers) maakt dat we een sterk track-record kunnen voorleggen.

Steven Nuyts spreekt, in de podcast van Investment Officer, over tactische asset allocatie en de rol van factorbeleggen hierin. Beluister de aflevering met Steven.

Steven Nuyts, beheerder aandelenportefeuille