Disclaimer

Algemeen 

Deze website is eigendom van FinFactor NV, met maatschappelijke zetel te Leysstraat 11 bus 3.02, 2000 Antwerpen, en met ondernemingsnummer 0665.755.243.  

Wij zijn bereikbaar op het telefoonnummer 03/331.31.80 of via info@finfactor.be 

Door gebruik te maken van onze website verklaart u zich akkoord met deze algemene voorwaarden.  

Aansprakelijkheid 

FinFactor NV spant zich uitermate in om deze website up-to-date en accuraat te houden. Om die reden werken wij deze op regelmatige basis bij. Indien u tóch iets zou tegenkomen op onze website waarvan u vermoedt dat het onjuist of verouderd is, zouden wij het ten zeerste op prijs stellen als u ons dit laat weten via de bovenstaande aangegeven kanalen. Geef daarbij ook zeker aan op welke plaats u die informatie heeft teruggevonden zodat wij dit zo snel mogelijk kunnen bekijken.  

FinFactor NV kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan een (in)direct gebruik of raadpleging van deze website of de inhoud ervan, of voor schade geleden door niet beschikbaarheid van de website door storingen of onderbrekingen welke ook de oorsprong. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, apparatuur, programmatuur of andere handelingen van de gebruiker van onze website. Ook achten wij ons niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden.  

De inhoud van onze website is louter van algemene aard en dient dan ook louter om u te informeren. De verspreide gegevens vormen geen professioneel advies, noch een aanbod in het algemeen of om een financieel instrument aan te kopen of te verkopen. Indien u na het bekijken van onze site geïnteresseerd bent in onze manier van werken, of u zou willen beleggen via ons, aarzel dan zeker niet om contact op te nemen via het contactformulier, mail naar info@finfactor.be . U kan ons natuurlijk ook telefonisch bereiken op het bovenvermelde telefoonnummer. (03/331.31.80) 

Vragen en privacy verzoeken die via e-mail of via ons webformulier worden ingediend, worden op dezelfde manier behandeld als brieven. Dit betekent dat u zo snel mogelijk en uiterlijk binnen één maand een reactie van ons kunt verwachten. In het geval van complexe verzoeken, zullen we u binnen 1 maand laten weten of we een maximum van 3 maanden nodig hebben om u van antwoord te dienen.  

Bij het gebruik van onze webformulieren streven wij ernaar om het aantal velden dat verplicht moet worden ingevuld tot een minimum te beperken.   

Alle persoonlijke gegevens die u ons verstrekt in het kader van uw reactie of verzoek om informatie, zullen alleen worden gebruikt in overeenstemming met onze privacyverklaring. Deze kan u ook terugvinden op onze website via volgende link: https://www.finfactor.be/privacy-policy 

FinFactor NV stelt alles in het werk om haar systemen te beschermen tegen elke vorm van onwettig gebruik. Wij nemen daartoe passende technische en organisatorische maatregelen, rekening houdende met onder andere, de standaarden van de techniek.  

Onze medewerkers stellen alles in het werk om de toegankelijkheid van onze website te garanderen en deze voortdurend te verbeteren. Dit geldt ook voor mensen die speciale software gebruiken vanwege een beperking. 

Intellectuele eigendomsrechten 

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan FinFactor NV. FinFactor NV behoudt dan ook alle rechten met betrekking tot de op de website gepresenteerde informatie. Met uitzondering van het downloaden en printen van de hiertoe aangeboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, of voor zover anders bepaald in voorschriften van dwingend recht (zoals het recht om te citeren), is het niet toegestaan om de inhoud van de website te kopiëren en te verspreiden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FinFactor. 

Toepasselijk recht 

Het Belgisch recht is hier van toepassing. Elk geschil met betrekking dat zou kunnen ontstaan naar aanleiding van het bezoek aan deze website, is onderworpen aan de bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen. 

Nog vragen? 

Indien u vragen of problemen heeft met de toegankelijkheid van de website, aarzel dan zeker niet om contact met ons op te nemen. Wij helpen u graag verder.