Suggesties en klachten - Finfactor
FR • EN • NL

Suggesties en klachten

We hopen dat u per ongeluk op deze pagina beland bent, want we doen elke dag onze uiterste best om u een perfecte dienstverlening aan te bieden. Als dat niet gelukt is, liggen we daar van wakker. Hebt u inderdaad een klacht? U kan hiervoor contact opnemen met uw wealth officer. Volstaat dit niet dan kan u een mail sturen naar de compliance verantwoordelijke,  Natacha Claes op natacha.claes@finfactor.be. U mag dat uiteraard ook per brief doen: FinFactor t.a.v. de compliance officer, Leysstraat 11 bus 3.02, 2000 Antwerpen.

Mogen we u vragen om zo concreet en helder mogelijk te zijn in uw klacht? Dat geeft ons de kans om heel precies na te gaan wat er gebeurd is en om een snel, duidelijk en afdoende antwoord te formuleren binnen de vijf werkdagen.

Bent u na ons antwoord nog niet helemaal tevreden? Dan zetten we zelf een stapje achteruit en laten we de ombudsman tussenkomen. U kunt die bereiken via ombudsman@ombudsfin.be, of per brief naar Ombudsfin, Belliardstraat 15-17, bus 8, BE-1040 Brussel. U kan ook gebruik maken van het contactformulier op http://www.ombudsfin.be/nl/particulieren/klacht-indienen/

Stuur zeker uw vraag en ons antwoord mee met uw brief, anders kan de ombudsman geen dossier openen.

We staan uiteraard ook open voor alle suggesties dewelke u kan mailen naar uw persoonlijke relatiebeheerder of naar info@finfactor.be.