• De m/v achter FinFactor

De man/vrouw achter FinFactor: Marc Debaveye

FinFactor heeft de ambitie om dicht bij u als klant te staan. Dit klinkt natuurlijk behoorlijk wollig, maar om u hiervan te overtuigen, willen we onze mensen één voor één aan u voorstellen en een goed gesprek met hen aangaan. Zo leert u ons nog beter kennen, niet? 

In deze editie laten wij u kennismaken met Marc Debaveye, sinds begin 2020 actief bij FinFactor.

Auteur

FinFactor

FF: Dag Marc, wanneer ben je gestart bij FinFactor en waarom?

Ik ben bij FinFactor gestart op 1 maart 2020 en net zoals bij het begin van mijn carrière in de financiële sector werd ik zeer snel geconfronteerd met een nieuwe crisis op de financiële markten, toen ten gevolge van ‘Black Monday’ in oktober 1987, nu ten gevolge van het COVID-virus waarvan niemand goed wist welke behandelingen er gingen gevonden worden om dergelijke pandemie onder controle te krijgen. Ondertussen weten we wel hoe snel de farmaceutische wetenschap een vaccin kon ontwikkelen dat een einde aan die miserie bracht. Het betekende ook de start van een ongezien herstel op de financiële markten.

We zijn met FinFactor in die periode altijd zeer intens en transparant met onze klanten blijven communiceren en naar oplossingen op zoek gegaan om de portefeuilles zo goed mogelijk te beschermen.

Dat is ook wat me het meest in het model van FinFactor aanspreekt. De klant is het alfa en het omega van onze activiteit . Zonder enige beperking kunnen we hem op de meest passende en transparante manier tegemoet treden en dit zonder enig belangenconflict . Daarenboven bestaat FinFactor uit een fijne groep van door de wol geverfde professionals die allen op een ethische en transparante manier aan de zijde van de klant wensen te staan.

FF: Welke interesses heb je?

Het kan misschien raar klinken, maar ik heb een dermate brede interesse in diverse domeinen en onderwerpen dat het soms moeilijk wordt om te focussen. Dat gaat dus over economie, politiek, cultuur, religie, wetenschap, muziek, architectuur, mobiliteit, energie e.a. Daarnaast heb ik een diepgaande interesse in geschiedenis. Over al die zaken probeer ik zoveel mogelijk te lezen en zou daar dus dagen mee kunnen bezig zijn, ware het niet dat mijn naaste omgeving mij terecht wijst op het feit dat er nog andere dingen in het leven belangrijk zijn. Het interessante aan al die verschillende domeinen is dat ze continu in meer of mindere mate opduiken in de evolutie van financiële markten. Goed meegenomen dus!

Waar maak je je zorgen over?

Gelukkig heb ik me nog weinig zorgen moeten maken over gezondheid en familiaal geluk, maar waar ik me wel zorgen over maak is over de slordigheid waarmee we als mensheid omspringen met ons milieu, klimaat, fauna en flora. Ons bewustzijn daarover is de laatste jaren nochtans sterk gegroeid, maar we zullen hier toch een serieus tandje moeten bijsteken om de wereld leefbaar te houden voor de volgende generaties. Er gaan daarover heel wat alarmbellen af, maar blijkbaar horen we ze onvoldoende. Ik besef weliswaar dat het begin van alle wijsheid bij onszelf ligt en dus probeer ik er zelf in al mijn denken en doen veel aandacht aan te besteden.

FF: Wat maakt je gelukkig?

Schoonheid, harmonie en evenwicht. Drie woorden die in heel veel domeinen kunnen worden teruggevonden, zowel in familiale relaties als in gezondheid, maatschappij, natuur, muziek etc. Trouwens... op de achtergrond hoor je ‘Here comes the Sun‘ van The Beatles. Daar kan je toch niet anders dan gelukkig van worden?

Natuurlijk ligt het geluk van mijn gezin, familie en vrienden mij nauw aan het hart. Hun (on)geluk is ook het mijne. En ik wens niet liever dat alle mensen, voor de korte periode ze hier op deze planeet mogen rondlopen, een schoon leven mogen leven. Jammer genoeg is dit laatste niet de realiteit.

FF: Wat is je beste investering ooit?

Ik mocht, ook in 1987, de start meemaken van het 3de pijler pensioensparen, waarbij natuurlijke personen jaarlijks dus een beperkt (fiscaal aftrekbaar) bedrag in een fonds of verzekering kunnen storten als bijkomende pensioenopbouw. Ik heb dit consequent voor mijn echtgenote en mezelf jaarlijks via een fonds ingeschreven en zo ervaren dat het op lange termijn continu belegd blijven in financiële markten absoluut zijn vruchten afwerpt, en dit ondanks diverse financiële crisissen.

Is dit mijn beste investering ooit? Neen, maar zeker één van de betere!

Tevens pleit ik er ook altijd voor om rendement niet altijd puur financieel te beschouwen. Er zijn veel investeringen, zoals bijvoorbeeld degelijk onderwijs voor je kinderen en kwalitatieve huisvesting. Het rendement van deze zaken is niet altijd in percentages uit te drukken maar het emotionele en maatschappelijke rendement is van onschatbare waarde.

 

Neem contact op met Marc!

Wilt u weten wat FinFactor voor uw portefeuille kan betekenen? Portefeuillebeheer is onze kerntaak. FinFactor is als beleggingsonderneming onafhankelijk van een bank en heeft toegang tot alle financiële instrumenten: aandelen, obligaties, ETF's (trackers) en beleggingsfondsen. Daardoor kunnen wij flexibel met u meedenken om uw vermogen verder te laten groeien. U staat altijd centraal.