• Nieuwsbrief

De bomen door het bos: hoe een belegging selecteren?

Eén van de grafieken die ons visueel toelaat om snel een oordeel te vellen over de toegevoegde waarde van een fonds of tracker is een grafiek die het rendement (Y-as) afzet ten opzichte van de schommelingsgraad of het risico (X-as).

De relevante marktindex wordt aangeduid op de verticale zwarte lijn met een paars vierkant.

De eerste vraag die zich dan ook stelt:
Heeft de gemiddelde fondsbeheerder toegevoegde waarde geleverd t.o.v. de marktindex?

Auteur

FinFactor

Analyse fondsen: risico/rendement over 5 jaar

Het gemiddeld fonds dat behoort tot de Morningstar Categorie van Europese groeiaandelen wordt aangeduid op de grafiek met een rode ruit.

We kunnen uit de grafiek afleiden dat de gemiddelde fondsbeheerder er niet in slaagt om niet alleen het rendement van de index (Y-as) te evenaren maar bovendien een hogere schommelingsgraad laat zien (X-as).

De tweede vraag die zich opdringt:

Zijn er actief beheerde fondsen die er in geslaagd zijn om over een periode van 5 jaar toegevoegde waarde te leveren?

Ja, de actief beheerde fondsen aangeduid met de gekleurde bollen behalen een beter rendement dan de index met een (licht) hogere volatiliteit.

Met deze wetenschap kan de actieve belegger 2 acties ondernemen:

  1. Hij aanvaardt de (licht) hogere volatiliteit niet en besluit om een Exchange Traded Fund (ETF) of tracker aangeduid met een blauwe cirkel te kopen die slaafs de index volgt. 

  2. Hij aanvaardt de (licht) hogere volatiliteit en probeert via een investering in een geselecteerd actief beheerd fonds om het rendement van zijn belegging op te krikken. Het beste actief beheerde fonds op deze grafiek behaalde een rendement dat meer dan 3% hoger ligt met een volatiliteit die amper 0,3% hoger ligt op jaarbasis.  De belegger die dit actief beheerd fonds over de afgelopen 5 jaar in portefeuille had, is er dan ook in geslaagd om een extra gecumuleerd rendement van 16% te verdienen in vergelijking met een belegging in een passief beheerde ETF.