Philippe Mahieu - Finfactor
FR • EN • NL

Philippe Mahieu

Philippe Mahieu

Philippe is master TEW en CFA*-charterholder.  Als mede-oprichter van het privé-vermogensbeheer binnen Candriam Investors Group leidde hij meer dan 15 jaar een team van senior portefeuillebeheerders en bepaalde hij mee de globale investeringsstrategie.  Hij doceert asset allocatie en portefeuilletechnieken aan de Ehsal Management School.  Tevens was hij grondlegger en jurylid van de Investment Management opleiding binnen de Private Banking Associatie – Febelfin Academy die de certificatie voor dit domein verleent aan de Private Bankers in België.