Rapportering 2020 - Q2 - Finfactor
FR • EN • NL

Rapportering 2020 – Q2

Rapportering 2020 – Q2

De versoepeling van de Covid-19 lockdowns en vroege tekenen van economisch herstel zorgden ervoor dat de risicobereidheid bij de beleggers snel terugkwam tijdens het tweede kwartaal.  De Amerikaanse aandelen presteerden het best, ondersteund door ongeziene monetaire en fiscale stimuli.  Aandelen uit de groeilanden en Europa lieten ook mooie prestaties optekenen.  Vooral de Aziatische markten trokken zich op aan de succesvolle beteugeling van de pandemie in deze regio, de monetaire stimuli en de wereldwijde heropening van de economieën.

  • Amerikaanse aandelen herstelden zich fors in het tweede kwartaal. De gepubliceerde data aan het begin van het kwartaal bevestigden nochtans de ernstige economische impact van de lockdown.  De fiscale ondersteuningsprogramma’s ten bedrage van meer dan 1500 miljard $ en het aanhoudende losse monetaire beleid van de Federal Reserve brachten soelaas.  Ook het sterk herstel van de kleinhandelsverkopen en de prille herneming van de werkgelegenheid droegen bij tot het positieve sentiment op de aandelenmarkten.  Het optimisme van de beleggers werd echter getemperd door een stijging van de Covid-19 gevallen in sommige staten die de versoepeling van de lockdown-maatregelen heroverwogen en zelfs terugdraaiden.  Aandelen in de technologiesector maar ook cyclische aandelen uit de energie– en grondstoffensector presteerden sterk.  Meer defensieve aandelen zoals nutsbedrijven en de producenten van verbruiksgoederen bleven wat achter.
  • Het succesvol terugdringen van Covid-19 zorgde ervoor dat de economische activiteit, eerst in de Baltische landen en Oostenrijk en nadien in de ergst getroffen landen zoals Italië, Spanje en Frankrijk, voorzichtig werd heropgestart. Dit gecombineerd met nieuws over de herstelplannen van de EU deed de Europese aandelenmarkt sterk opveren.  Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, riep op tot de bevoegdheid om 750 miljard € te lenen voor een herstelfonds ter ondersteuning van de zwaarst getroffen EU-regio’s.  Bovendien werd reeds in april een reddingspakket van 540 miljard € goedgekeurd.  De Europese Centrale Bank keek ook niet lijdzaam toe en verruimde haar pandemisch noodaankoopprogramma van overheids– en bedrijfsobligaties tot 1 350 miljard €.  Deze (aangekondigde) ondersteunende maatregelen haalden op de aandelenmarkten de overhand op een verwachte daling van de economische activiteit in de Eurozone met meer dan 10% in 2020.   Alle sectoren boekten in het afgelopen kwartaal een positief rendement.  De uitschieters waren IT, industrie, grondstoffen en de financiële dienstverlening.  Deze laatst genoemde cyclische sectoren maakten een inhaalbeweging na de sterke afstraffing tijdens het eerste kwartaal.
  • De aandelen uit de groeilanden lieten hun sterkste kwartaalrendement in meer dan een decennium zien. Dit ondanks een versnelling van het aantal nieuwe gevallen van Covid-19 in sommige EM-landen.  De economisch meest kwetsbare landen zoals Argentinië maar ook Zuid-Afrika en Indonesië presteerden sterk.  Na een mooi eerste kwartaal stegen de Chinese aandelen wat minder door toenemende spanningen tussen de VS en China.  Om separatisme en buitenlandse inmenging te voorkomen, heeft China een nieuwe veiligheidswet voor Hong Kong ingesteld die, volgens de internationale waarnemers, de autonomie verder beknot.  Bovendien namen de spanningen met India toe, te midden van schermutselingen aan de omstreden Himalaya-grens.

De 10-jaars rente in Duitsland en de VS noteerden quasi onveranderd over het afgelopen kwartaal.  De goede prestaties van obligaties waren voornamelijk te vinden in de hogere risicosegmenten.  Italiaanse staatsobligaties, bedrijfsobligaties en in het bijzonder hoogrentend schuldpapier lieten rendementen zien van tussen 3% en 10%.  Ook de obligaties uit de groeilanden zowel in USD als lokale munt profiteerden mee van de toegenomen risico-appetijt bij de obligatiebelegger.

Discretionair beheer