Concrete omzetting van de filosofie - Finfactor
FR • EN • NL

Concrete omzetting van de filosofie

Concrete omzetting van de filosofie

De vertaling van onze filosofie naar de concrete beleggingen gebeurt via 2 type analyses. Vooreerst een kwantitatieve analyse gebaseerd op een ver doorgedreven digitalisering, op cijfermatige parameters en wetenschappelijk onderbouwde formules. Gevolgd door een kwalitatieve benadering door het team. Ervaring en kennis komen hier tot uiting. In de concrete omzetting naar beleggingen hebben we uitdrukkelijk aandacht voor de kosten. Die beïnvloeden het rendement veel te veel in negatieve zin. Last but not least, de factoren voorzichtigheid en gezond verstand spelen eveneens een rol. Hierdoor vermijden we hypes, modegrillen. Het vormt één van onze toegevoegde waarden.